Polyseam Group består av flera företag i Norge, Sverige, Danmark, Turkiet och Storbritannien som alla ägs av Protecta Group AS. Gruppen har 55 anställda varav 37 i Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Norge där vi även har produktutveckling, tester och distribution, medans produktion och internationell kundservice är beläget i Storbritannien. I tillägg har vi dotterbolag i Stockholm, Köpenhamn, Istanbul och Wroclaw som alla tillhandahåller teknisk support och distribution av våra produkter till våra lokala kunder. Inom gruppen har vi byggnadsingenjörer, brandingenjörer och kemister som alla arbetar för gemensamma mål trots att de är lokaliserade i olika länder.

VAD ÄR PASSIVT BRANDSKYDD?

Vårt huvudområde är passivt brandskydd. Alla vet kanske inte vad detta egentligen innebär. En brand är hemskt, så långt är vi alla överens. Framför allt om man haft oturen att uppleva en brand. Men hur kan vi undvika en brand? Faktum är att det är omöjligt! Vi kan aldrig hindra en brand från att uppstå, vad vi däremot kan göra är att hindra att den sprids tills den är släckt eller självslocknar på grund av brist på syre eller bränsle.

Detta uppnås genom passivt brandskydd (PFP). Byggnader delas normalt upp i säkra zoner som håller en brand inom ett begränsat område. Dessa zoner är mer kända som brandceller. Människor i en byggnad under brand skyddas från eld och rök genom dessa brandceller. Även utrymningsvägar måste konstrueras som separata brandceller för att skydda mot hetta och rök, detta är av yttersta vikt. För att det passiva brandskyddet ska vara effektivt krävs utbildning för installation och montage.

Korrekt testade och godkända produkter, utbildade montörer och brandsäkerhetsutbildning är vad som säkerställer ett gott brandskydd i byggnader!

UTVECKLING OCH BRANDTESTER

Vid vårt brandlaboratorium i Norge har vi en förbränningsugn som används för både vertikala och horisontella brandtester. I princip kan vi designa en produkt och testa dess brandtekniska egenskaper på en dag. Efter flertalet tester och utvecklingsrundor, där vi säkerställt produktens brandegenskaper, tas produkten till ett certifierat och ackrediterat brandlaboratorium för slutliga tester. Där utförs ett antal tester, i tillägg till brandmotstånd, som härefter utgör grunden till våra produktdokumentationer. Vanligtvis ansöker vi för lokala typgodkännanden plus internationella certifikat som European Technical Assessment (ETA), CE och Certifire för mellanöstern och delar av Asien.

Vårt kemilaboratorium är beläget vid vår produktionsenhet i Storbritannien där vi har såväl kemister som all nödvändig utrustning för nyutveckling av kemisk-tekniska produkter. Här utförs även regelbundna kontroller av allt som produceras, detta för att säkerställa kvalitén som levereras ut till marknaderna. Samtliga kemiska blandningar testas för korrekt sammanställning dessutom sparas prover från varje batch för framtida förfrågningar.

INTERN PRODUKTION

Vår tillverkning och paketering har högsta flexibilitet och kan tillhandahålla både stora och små produktionsserier vilket säkerställer kostnadseffektivitet för både större organisationer som vill testa nya produkter och marknader men även för mindre företag med önskemål om blygsamma kvantiteter. Vi tillhandahåller både våra egna produktformuleringar såväl som skräddarsydda lösningar enligt kundensspecifika önskemål eller för unika produkter.

Vårt innovativa ingenjörsteam designar och bygger specialanpassade maskiner och utrustning för att möta specifikationskraven från vår produktionsavdelning.

All personal vid vår produktionsanläggning involveras i våra kvalitetskontroller. ISO 9001:2000 standarden innebär en internationell måttstock mot vilken ett företags rutiner och system utvärderas. Vår utmärkelse för ISO 9001:2000 understryker vårt engagemang att arbeta enligt högsta kvalitetsnormer. Som er tillverkare är vi väl medvetna om att vår produktkvalitet och servicen vi tillhandahåller återspeglas i ert varumärke – därför ser vi till att alltid hålla vad vi lovar.

INGENJÖRSTJÄNSTER

Kunskapen kring våra produkter är ofta komplicerad vilket medför att vi erbjuder våra ingenjörstjänster helt kostnadsfritt för företag som vi levererar till, eller till deras kunder. Det kan omfatta allt från brandingenjörstjänster för ett helt projekt till detaljerade lösningar för olika byggelement.

Våra ingenjörsutlåtanden används ofta som del i dokumentation för ett byggprojekt, det innebär att det sänds till ansvarig konstruktör som då kan använda våra beräkningar i det egna kontrollarbetet.

LOGISTIK

På Polyseam vet vi hur viktigt det är att leverera på utsatt tid, framför allt på byggarbetsplatser där man är beroende av en linjär produktion utan kostbara avbrott. På grund av detta har Polyseam egna lastbilar, för vissa marknader, som säkerställer att produkterna levereras till våra kunder i rätt tid.

Till vissa områden med stora behov utför vi dagliga leveranser till byggarbetsplatser, med andra ord en garanterad dagen-efter service. Vi har till och med tillgång till en del kunders varulager så vi kan leverera hela vägen in, utan att kunden behöver vara närvarande. Detta skapar en rutin som friställer arbetstid som då kan användas för viktigare ändamål.