Brannspjeld

Flere visninger

Brannspjeld
Kode: PRO-Damper

Protecta® Brannspjeld benyttes for å brannsikre ventilasjonskanaler i gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner, brannseksjoner og i brannvegger. Produktet består av ett spjeld som lukker seg ved brann ved bruk av varmeekspanderende grafitt som er plassert på stålprofiler inne i spjeldet, samt utenpåliggende lokal nettingmatte på én eller begge sider av spjeldet.Produktkode PRO195

Beskrivelse

Protecta® Brannspjeld benyttes for å brannsikre ventilasjonskanaler i gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner, brannseksjoner og i brannvegger. Produktet består av ett spjeld som lukker seg ved brann ved bruk av varmeekspanderende grafitt som er plassert på stålprofiler inne i spjeldet, samt utenpåliggende lokal nettingmatte på én eller begge sider av spjeldet.

Utsparing rundt spjeldet branntettes med Protecta® FR Brannplate i vegger og med Protecta® EX Gipsmørtel i dekker. Man kan enten montere spjeldet i en branntetting, for deretter å kople denne til ventilasjonskanalene, eller man kan montere spjeldet når man monterer ventilasjonskanalen, og deretter branntette utsparingen rundt. Utsparingen der hvor kanalene passerer, kan inneholde én ventilasjonskanal eller flere ventilasjonskanaler. Man kan også føre gjennom andre tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbroer og rør i samme utsparing.

Produktkode PRO195

Nøkkelegenskaper

 • Vedlikeholdsfritt og ingen elektriske tilkoplinger.
 • Samme brannspjeld kan monteres både i vegg og dekke.
 • Tetter mot gjennomtrengning av både brann og røyk både utenfor og inne i ventilasjonskanalen.
 • Lukker ved brann men ikke røyk slik at ventilasjonsanlegget kan benyttes til røykventilering fra andre områder som ikke er i brann.
 • Holder temperaturen i kanalnettet lavere enn 120°C og vil dermed beskytte vifter og aggregater i anlegget.
 • Isolering av kanaler er ikke lengre nødvendig (unntatt i kalde soner).
 • Levetid på mer enn 50 år, slik at brannspjeldene skal fungere i samme livsløp som ventilasjons-anlegget.
 • Brannspjeldene blir tilpasset kanalene som standardutstyr slik at kanalene enkelt kan påmonteres av blikkenslager.
 • Spjeldet ligger inne i kanalen, noe som er svært plassbesparende.
 • Utsparingene kan inkludere flere kanaler samt andre tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbroer og rør.
 • Brannspjeldene er kun 15 cm lange og bend kan påmonteres rett bak branntettingen (kan spesial-bestilles i andre mål).
 • Brannspjeldet kan påmonteres ventil på én side.
Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Farge Rødt
Volume Size Nei
Produktdatablad

Datasheets

Nedlasting

Brannspjeld Sikkerhetsdatablad

You must be logged in to view all product documents.

Kontakt oss

Kontakt en av våre medarbeidere i dag.

Finn Ut Mer