EX Gipsmørtel

Flere visninger

EX Gipsmørtel
Kode: Ex-Mortar
Protecta EX Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse for bruk til tetting av tekniske gjennomføringer som bryter brannklassifiserte vegger og dekker.

Gipsmørtelen ekspanderer med cirka 1% under herding, og sikrer derfor at tekniske gjennomføringer og tilstøtende vegg og dekke blir tett. Gipsmørtelen herder til en tørr masse på cirka 1050 kg/m3, og kan slipes ned eller borres i.

Denne gipsmørtelen er spesielt designet for god vedheft, slik at man enkelt skal kunne bygge opp branntettinger i vegger og oppunder etasjeskillere. Den er også testet på alle forskjellige typer gjennomføringer i alle typer forskjellige konstruksjoner og kan kombineres med Protecta Trekker’n, Rørmansjett og Rørstruper.

Den kan også støpes i dekker med armeringsjern, for å lage en lastbærende konstruksjon (dog må armeringen rustbeskyttes).

Produktkode PRO070
Beskrivelse
Protecta EX Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse for bruk til tetting av tekniske gjennomføringer som bryter brannklassifiserte vegger og dekker.

Gipsmørtelen ekspanderer med cirka 1% under herding, og sikrer derfor at tekniske gjennomføringer og tilstøtende vegg og dekke blir tett. Gipsmørtelen herder til en tørr masse på cirka 1050 kg/m3, og kan slipes ned eller borres i.

Denne gipsmørtelen er spesielt designet for god vedheft, slik at man enkelt skal kunne bygge opp branntettinger i vegger og oppunder etasjeskillere. Den er også testet på alle forskjellige typer gjennomføringer i alle typer forskjellige konstruksjoner og kan kombineres med Protecta Trekker’n, Rørmansjett og Rørstruper.

Den kan også støpes i dekker med armeringsjern, for å lage en lastbærende konstruksjon (dog må armeringen rustbeskyttes).

Produktkode PRO070

Nøkkelegenskaper

  • Klassifisert i vegger og dekker av betong, mur, gips etc.
  • Kan benytt es for kabel, kabler i bunt, kabelbroer, stålrør, kobberrør, alupex-rør, venti lasjonskanaler og plastrør.
  • Enkel å påføre med pen overflate.
  • Mekanisk motstandsdykti.
  • Ingen grunning nødvendig for påføring mot de fleste materialer, metall må dog beskytt es mot rustdannelse.
  • Passer ti l de fl este overfl ater, inkludert betong, tegl, leca, stål, plast etc. men ikke egnet ti l montasje av dører eller i andre konstruksjoner med mye bevegelse.
  • I gipsvegger anbefales å benytte Protecta FR Brannplate selv om EX Gipsmørtel er godkjent for gipsvegger.
  • Herder under èn ti me.
  • Brannmotstand i henhold til testede verdier oppnås når massen er ferdig utt ørket (innti l én måned).
  • Nesten ubegrenset lagringstid.
Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Farge Nei
Produktdatablad

Datasheets

Nedlasting

EX Gipsmørtel Teknisk Datablad

Nedlasting

EX Gipsmørtel Sikkerhetsdatabla

You must be logged in to view all product documents.

Kontakt oss

Kontakt en av vårt medarbeidere idag

Finne Ut Mer