EX Gipsmørtel

Flere visninger

EX Gipsmørtel
Kode: Ex-Mortar

Protecta® EX Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse for bruk til tetting av tekniske gjennomføringer som bryter brannklassifiserte vegger og dekker.

Gipsmørtelen ekspanderer med cirka 1% under herding, og sikrer derfor at tekniske gjennomføringer og tilstøtende vegg og dekke blir tett. Denne gipsmørtelen er spesielt designet for god vedheft, slik at man enkelt skal kunne bygge opp branntettinger i vegger og oppunder etasjeskillere. Den kan også støpes i dekker med armeringsjern, for å lage en lastbærende konstruksjon (dog må armeringen rustbeskyttes).

Produktkode PRO070

Beskrivelse

Protecta® EX Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse for bruk til tetting av tekniske gjennomføringer som bryter brannklassifiserte vegger og dekker.

Gipsmørtelen ekspanderer med cirka 1% under herding, og sikrer derfor at tekniske gjennomføringer og tilstøtende vegg og dekke blir tett. Gipsmørtelen herder til en tørr masse på cirka 1050 kg/m3, og kan slipes ned eller borres i.

Denne gipsmørtelen er spesielt designet for god vedheft, slik at man enkelt skal kunne bygge opp branntettinger i vegger og oppunder etasjeskillere. Den er også testet på alle forskjellige typer gjennomføringer i alle typer forskjellige konstruksjoner og kan kombineres med Protecta® Trekker’n, Rørmansjett og Rørstruper.

Den kan også støpes i dekker med armeringsjern, for å lage en lastbærende konstruksjon (dog må armeringen rustbeskyttes).Produktkode PRO070

Nøkkelegenskaper

  • Klassifisert i vegger og dekker av betong, mur, gips etc.
  • Kan benyttes for kabel, kabler i bunt, kabelbroer, stålrør, kobberrør, alupex-rør, ventilasjonskanaler og plastrør.
  • Enkel å påføre med pen overflate.
  • Mekanisk motstandsdyktig.
  • Ingen grunning nødvendig for påføring mot de fleste materialer, metall må dog beskyttes mot rustdannelse.
  • Passer til de fleste overflater, inkludert betong, tegl, leca, stål, plast etc. men ikke egnet til montasje av dører eller i andre konstruksjoner med mye bevegelse.
  • I gipsvegger anbefales å benytte Protecta FR Brannplate selv om EX Gipsmørtel er godkjent for gipsvegger.
  • Herder under èn time.
  • Brannmotstand i henhold til testede verdier oppnås når massen er ferdig uttørket (inntil én måned).
  • Nesten ubegrenset lagringstid.
Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Farge Nei
Volume Size Nei
Produktdatablad

Datasheets

Nedlasting

EX Gipsmørtel Sikkerhetsdatablad

You must be logged in to view all product documents.

Kontakt oss

Kontakt en av våre medarbeidere i dag.

Finn Ut Mer