Brannspjeld Ø 125mm

Flere visninger

Brannspjeld Ø 125mm
Kode: PRO198
Protecta Brannspjeld benyttes for å brannsikre ventilasjonskanaler i gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner, brannseksjoner og i brannvegger. Produktet består av ett spjeld som lukker seg ved brann ved bruk av varmeekspanderende grafitt som er plassert på stålprofiler inne i spjeldet, samt utenpåliggende lokal nettingmatte på én eller begge sider av spjeldet.

Utsparing rundt spjeldet branntettes med Protecta FR Brannplate i vegger og med Protecta EX Gipsmørtel i dekker. Man kan enten montere spjeldet i en branntetting, for deretter å kople denne til ventilasjonskanalene, eller man kan montere spjeldet når man monterer ventilasjonskanalen, og deretter branntette utsparingen rundt. Utsparingen der hvor kanalene passerer, kan inneholde én ventilasjonskanal eller flere ventilasjonskanaler. Man kan også føre gjennom andre tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbroer og rør i samme utsparing.

Produktkode PRO198
Beskrivelse
Protecta Brannspjeld benyttes for å brannsikre ventilasjonskanaler i gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner, brannseksjoner og i brannvegger. Produktet består av ett spjeld som lukker seg ved brann ved bruk av varmeekspanderende grafitt som er plassert på stålprofiler inne i spjeldet, samt utenpåliggende lokal nettingmatte på én eller begge sider av spjeldet.

Utsparing rundt spjeldet branntettes med Protecta FR Brannplate i vegger og med Protecta EX Gipsmørtel i dekker. Man kan enten montere spjeldet i en branntetting, for deretter å kople denne til ventilasjonskanalene, eller man kan montere spjeldet når man monterer ventilasjonskanalen, og deretter branntette utsparingen rundt. Utsparingen der hvor kanalene passerer, kan inneholde én ventilasjonskanal eller flere ventilasjonskanaler. Man kan også føre gjennom andre tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbroer og rør i samme utsparing.

Produktkode PRO198

Nøkkelegenskaper

 • Maintenance free and no electrical connections necessary.
 • The same damper can be installed in both walls and floors.
 • It seals against penetration of fire and smoke both surrounding and inside the ventilation duct.
 • Closes in the area where the fire is located but not elsewhere so the ventilation system can be used to extract smoke from areas that are not on fire.
 • Keeps the temperature in the duct network lower than 120°C and will therefore protect fans and sensitive units in the system.
 • Insulation of ducts is not necessary.
 • Service life of more than 50 years; the damper will last the same life cycle as the ventilation system.
 • The dampers are designed to fit standard ducting equipment so that the ducting system installer can easily fit the dampers.
 • The dampers are attached to the inside of the ducts, giving the benefit of space saving.
 • An aperture can include several dampers and in addition technical services such as cables, cable trays and pipes.
 • The dampers are only 15 cm long and bends can be connected right behind the fire seal (can also be special ordered in other sizes). The damper can be attached to a vent on one side
Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Farge Nei
Størrelse Ø 125mm
Enheter per boks Nei
Produktdatablad

Datasheets

Du må være logget inn for å se nedlastingene våre.

Kontakt oss

Kontakt en av vårt medarbeidere idag

Finne Ut Mer