Om Protecta

Varemerket Protecta så dagens lys i 1993. Protecta tilbyr kvalitetsprodukter for bruk til passiv brannsikring for lineære fuger og tekniske gjennomføringer. Intensjonen med varemerket var å tilby bedre produkter enn markedet den gang hadde. I dag er Protecta et av Europas ledende varemerker for passiv brannsikring med sine tekniske løsninger og sertifiseringer.

 

Protecta produktene blir i Norge kun solgt til Protecta-kjeden. Protecta-kjeden består av 24 medlemsbedrifter som alle spesialiserer seg på branntetting og brannisolering. Protecta-kjeden er landsdekkende fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

Mer informasjon om Protecta-kjeden finnes her

 

HVA ER PASSIV BRANNSIKRING?

Vårt hovedfelt er passiv brannbeskyttelse. Men alle vet kanskje ikke hva passiv brannbeskyttelse betyr. Brann er fryktelig. Det er noe de fleste er enige om, og spesielt de som har vært uheldig å oppleve det. Men hvordan kan vi unngå brann? Sannheten er at det er umulig! Vi kan ikke hindre brann i å starte; det vi kan gjøre er å hindre brannen i å spre seg.

Dette kan bli gjennomført med passiv brannsikring. Bygninger er normalt delt opp i trygge områder som vil begrense spredning av brannen. Disse områdene er kjent som brannceller. Beboere i områder lokalisert langt fra brannkilden er beskyttet fra røyk og ild av disse rommene. Det er også viktig at alle rømningsveier er konstruert som brannceller for å sikre en trygg vei fri fra røyk og varme. For at passiv brannsikring skal være effektiv, bør installasjonen utføres av fagpersoner. Sertifiserte produkter og dyktige installatører sørger for god brannsikkerhet i bygninger!

 

FORSKNING OG UTVIKLING

All forskning og utvikling foregår på vår fabrikk i Huddersfield. Her finnes en egen avdeling som til daglig streber etter å utvikle nye, samt videreutvikle eksisterende produkter. Teamet består av høyt utdannede kjemikere og vi innehar allerede flere patenterte teknologier som er utviklet hos oss.

 

TESTING

Uten testing vet man ikke hvordan produktene oppfører seg. Det er derfor veldig viktig for oss at produktene blir testet. Her har vi flere alternativer alt etter hva vi ønsker. For nyutviklinger samt interne gjøremål kan vi benytte vår egen test-ovn i Norge. Med en test i egne fasiliteter kan vi enkelt tilpasse oss og benytte tid til å finne de beste løsningene. For videreutvikling samt resertifiseringer benyttes sertifiserte brannlaboratorier slik at testene blir veldokumenterte og produktene får de nødvendige godkjenninger slik som European Technical Approval (ETA), CE-UL eller lokale sertifiseringer som f. eks SINTEF.