Tietoa meistä – Protectan palokatkotuotteet

Polyseam-konserniin kuuluu useita yrityksiä Norjassa, Ruotsissa, Puolassa ja Isossa-Britanniassa. Kaikki yritykset omistaa Protecta Group AS. Konsernin palveluksessa työskentelee 59 henkilöä ja heistä 45 työskentelee Isossa-Britanniassa. Pääkonttori sijaitsee Norjassa ja se vastaa tuotekehityksestä, testauksesta ja jakelusta. Tuotanto ja kansainvälinen asiakaspalvelu sijaitsevat puolestaan Isossa-Britanniassa. Lisäksi meillä on tytäryhtiöt Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Istanbulissa ja Varsovassa. Ne vastaavat teknisestä tuesta ja tuotteiden jakelusta paikallisille asiakkaille. Konsernin palveluksessa on rakennusinsinöörejä, paloinsinöörejä ja kemistejä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, vaikka heidän toimipisteensä ovat eri maissa.

MITÄ ON PASSIIVINEN PALONTORJUNTA?

Tuotantomme pääpaino on passiivisissa palontorjuntatuotteissa vesi- ja äänieristeiden lisäksi. Kaikki eivät kuitenkaan välttämättä tiedä ihan tarkalleen, mitä passiivinen palontorjunta tarkoittaa. Hallitsemattomalla tulipalolla voi olla katastrofaaliset seuraukset. Yleensä ihmiset ovat tästä samaa mieltä etenkin, jos heillä on omakohtaista kokemusta tulipalosta. Kysymys kuuluukin: Voimmeko välttää tulipalot? Todellisuudessa se on lähes mahdotonta, koska emme voi estää palojen syttymistä. Sen sijaan voimme estää palon leviämisen, kunnes se on sammutettu tai sammunut itsestään hapen tai polttoaineen puutteen vuoksi.

Voimme estää ja pysäyttää palon leviämisen passiivisen palontorjunnan (PFP) avulla. Rakennukset on yleensä jaettu "steriileihin" alueisiin, jotka estävät palon leviämisen kyseisen alueen ulkopuolelle. Näitä steriilejä alueita kutsutaan palo-osastoinneiksi. Osastoinnit suojaavat etäällä palonlähteestä olevat asukkaat palolta ja savulta. Lisäksi on tärkeää, että kaikki pelastustiet rakennetaan palo-osastoinneiksi, jotta niihin ei pääse savua ja lämpöä. Jotta PFP toimii tehokkaasti, koulutettujen henkilöiden on suoritettava sen asennus. Oikein testatut tuotteet, koulutetut asentajat ja paloharjoitukset takaavat rakennusten paloturvallisuuden!

TUOTEKEHITYS JA TESTAUS

Norjassa sijaitsevaa palolaboratoriota ja testiuunia käytetään sekä pysty- että vaakasuuntaisissa testeissä. Periaatteessa voimme suunnitella tuotteen ja testata sen palo-ominaisuudet yhdessä päivässä. Kun olemme varmoja tuotteen ominaisuuksista useiden kehitysvaiheiden jälkeen, tuote viedään tunnustettuun ja sertifioituun laboratorioon lopullisia testejä varten. Sen jälkeen sertifioitu laboratorio suoritta useita testejä palonkestävyyden testaamisen lisäksi. Testien tuloksia käytetään perustana tuotteen dokumentaatiolle, johon kuuluu yleensä paikalliset tyyppihyväksynnät ja kansainväliset sertifikaatit, kuten eurooppalainen tekninen hyväksyntä, CE-merkintä ja Certifire-hyväksyntä Lähi-idässä ja tietyissä osissa Aasiaa.

Kemian laboratorio sijaitsee Ison-Britannian tehtaamme yhteydessä. Palveluksessamme on huippuluokan kemistejä ja käytössämme on uusimman teknologian mukaiset laitteet uusien ja innovatiivisten kemiantuotteiden kehittämiseen. Prosessin aikana kaikille tuotannossa oleville tuotteille suoritetaan laadunvalvontaan liittyviä tarkastuksia sen takaamiseksi, että toimitamme asiakkaillemme ja markkinoille vain parhaita tuotteita. 

SISÄINEN TUOTANTO

Tuotanto- ja pakkausprosessimme ovat täysin joustavia ja ne soveltuvat erinomaisesti sekä pitkään että lyhyeen käyttöön. Sen ansiosta tilausten käsittely on helppoa ja tuotanto on kustannustehokasta suurille organisaatioille, jotka testaavat uusia tai potentiaalisia markkinoita ja tuotteita, sekä pienemmille yrityksille, joiden tuotantomäärät ovat pienempiä. Toimitamme niin vakiomalliset tuotteet kuin tilauksesta valmistettavat ratkaisut erityisiin vaatimuksiin tai ainutlaatuiselle tuotteelle.

Lisäksi innovatiivinen tekninen osastomme suunnittelee ja rakentaa mukautettuja koneita, jotka täyttävät tuotantotiimin asettamat vaatimukset ja määritykset.

Tehtaamme koko henkilöstö osallistuu laadunvalvontaan. Käytämme kansainvälistä standardia ISO 9001:2000 on lähtökohtana yrityksen hallintamenetelmien ja järjestelmien laadun arvioinnille. Noudattamalla standardin ISO 9001:2000 vaatimuksia sitoudumme optimaalisiin laatuvaatimuksiin. Valmistajana tiedostamme, että tuotteidemme laatu ja tarjoamamme palvelut vaikuttavat myös sinun liiketoimintaasi. Sen vuoksi takaamme, että täyttämme aina sovitut toimitusehdot.

TEKNISET PALVELUT

Tuotteisiin liittyvä ammattiosaaminen on yleensä melko monimutkaista ja sen vuoksi tarjoamme maksutta teknisiä palveluja asiakkaillemme, joille olemme toimittaneet tuotteita, tai heidän asiakkailleen. Palvelumme kattavat kaiken palojärjestelmien kokonaisvaltaisesta suunnittelusta erilaisten rakennuselementtien yksityiskohtaisiin ratkaisuihin.

Insinööriemme lausuntoja käytetään usein osana dokumentaatiota yhden rakennuksen projekteissa. Tällöin lausunto lähetetään vastaavalle rakennusinsinöörille, joka voi käyttää tekemiämme laskelmia osana omaa suunnittelu- ja valvontatyötään.

LOGISTIIKKA

Polyseam tietää, kuinka tärkeää asiakkaille on saada tuotteet oikeaan aikaan – etenkin rakennustyömailla, jossa tuotanto toimii lineaarisesti eikä työn pysäyttämiseen ole varaa puuttuvien tuotteiden vuoksi. Sen vuoksi Polyseam käyttää tietyillä markkinoilla omia kuorma-autoja sen takaamiseksi, että tuotteet toimitetaan asiakkaille oikeaan aikaan.

Joillakin alueilla toimitustarve on suuri, joten toimitamme tuotteita rakennustyömaille päivittäin, jolloin voimme toimittaa tuotteet asiakkaalle jo seuraavana päivänä. Joskus toimitamme tuotteet jopa asiakkaiden varastoihin itsenäisesti. Se säästää aikaa ja sen ansiosta tärkeämpiin tehtäviin voidaan keskittyä tehokkaammin.

Lisäksi sisäinen rahti on yleensä edullisempi vaihtoehto kuin perinteiset kuljetusyritykset ja kuorma-autoissa on kuormaustilan lämmönsäätimet ja takaosan nostin siltä varalta, että asiakkaalla ei ole haarukkatrukkia.