VARFÖR ANVÄNDA POLYSEAM?

VARFÖR ANVÄNDA POLYSEAM?
Polyseam tillverkar ett brett sortiment av tätningsmedel, limmer och produkter för ytfinish. Alla formulerade enligt gällande standarder och för att klara krävande applikationer inom konstruktion och bygg. Givetvis har vi även med kraven från sälj och marknad gällande pris & presentation.

Vårt sortiment sträcker sig från specialprodukter med högsta kravspecifikationer inom konstruktion och industri, till lättanvända fogmassor, spackel och bruk för DIY marknaden.

Våra produkter tillhandahålls i en mängd olika format, alltid anpassade för alla applikationer och verksamheter. För att ta fram och designa den perfekta lösningen för dig, din verksamhet och dina kunder, ber vi dig vänligen att ta kontakt med vår säljavdelning. Välkommen!