Polyseams tillverknings- och förpackningsoperation är helt flexibel och tillgodoser både långa och korta körningar. Detta möjliggör minimal orderproduktförsörjning och säkerställer en kostnadseffektiv lösning för stora organisationer som testar nya eller potentiella marknader och produkter, eller mindre företag som kräver blygsamma kvantiteter.

Laboratorie- och tekniska avdelningen tillsammans med produktions- och försäljningsavdelningarna utvecklar konsekvent nya produkter och koncept för marknaden samt tillhandahåller innovativa lösningar på problem som uppstår av kunder.

Polyseam kan erbjuda standard produktalternativ samt erbjuda skräddarsydda lösningar för ditt specifika krav eller en unik produkt. Vår innovativa ingenjörsavdelning designar och bygger även anpassade maskiner för att möta produktgruppens krav och specifikationer.