Hvorfor bruke Polyseam?

<p>VARF&Ouml;R ANV&Auml;NDA POLYSEAM?<br />Polyseam tillverkar ett brett sortiment av t&auml;tningsmedel, limmer och produkter f&ouml;r ytfinish. Alla formulerade enligt g&auml;llande standarder och f&ouml;r att klara kr&auml;vande applikationer inom konstruktion och bygg. Givetvis har vi &auml;ven med kraven fr&aring;n s&auml;lj och marknad g&auml;llande pris &amp; presentation.</p>
<p>V&aring;rt sortiment str&auml;cker sig fr&aring;n specialprodukter med h&ouml;gsta kravspecifikationer inom konstruktion och industri, till l&auml;ttanv&auml;nda fogmassor, spackel och bruk f&ouml;r DIY marknaden.</p>
<p>V&aring;ra produkter tillhandah&aring;lls i en m&auml;ngd olika format, alltid anpassade f&ouml;r alla applikationer och verksamheter. F&ouml;r att ta fram och designa den perfekta l&ouml;sningen f&ouml;r dig, din verksamhet och dina kunder, ber vi dig v&auml;nligen att ta kontakt med v&aring;r s&auml;ljavdelning. V&auml;lkommen!</p>