Hvorfor bruke oss og produktene våre?

Polyseam produserer og leverer et bredt spekter av tetningsmidler, lim og overflatebehandlingsprodukter, formulert for å møte byggenæringens krav og standarder. Utformingen av produktene legger også vekt på å tilfredsstille salgs- og markedsføringsbehov vedr pris og utforming.

Vårt sortiment strekker seg fra tetningsmasse og overflaterprodukter spesielt for byggenæring og industri, til enkle å bruke ‘gjør-det-selv’ fugemasser og fyllstoff.

Våre produkter kan tilbys i en rekke formater som passer for alle applikasjoner og næringer. Ta kontakt med vårt salgsteam, slik at de kan utforme det perfekte produktet for deg, din bedrift og dine kunder.