Miljøvernerklæring

Polyseam produserer tetningsmidler, lim, fyllstoffer og brannklassifiserte produkter. Vår fabrikk er lokalisert i Huddersfield, West Yorkshire, England.

 

Vi jobber for å:

 • Kontinuerlig forbedre virksomhetens miljøprestasjoner.
 • Vedta de høyest tilgjengelige miljøstandardene i alle operasjonsland.
 • Minimere bruken av alle materialer, forsyninger, energi og transport. 
 • Bruke fornybare eller resirkulerbare materialer og komponenter så vidt mulig.
 • Forhindre forurensning som produseres i alle deler av virksomheten, og vi streber etter "forurensningsfrie" prosesser.
 • Måle produksjonens innvirkning på miljøet og sette mål for kontinuerlig forbedring.
 • Forvente tilsvarende miljøstandarder fra alle tredjeparter som er involvert i vår virksomhet – leverandører og entreprenører.
 • Hjelpe kunder til å bruke Polyseam’s produkter og tjenester på en miljømessig og forsvarlig måte.
 • Regelmessig kontakt med lokalsamfunnet.
 • Inkludere miljøhensyn i investeringsbeslutninger.
 • Bistå med å utvikle økonomisk levedyktige løsninger på miljøproblemer i bransjen.