Eksistenserklæring & Visjon

Eksistenserklæring: Intelligent Kjemi

Visjon: Ivareta liv, helse, miljø og eiendom for alle gjennom innovasjon.