YMPÄRISTÖKÄYTÄNTÖ

Polyseam Limited valmistaa oman brändin tiivisteaineita, liimoja, täyteaineita ja palontorjuntatuotteita. Yrityksen toimipiste sijaitsee Huddersfieldissä, West Yorkshiressa, Englannissa.

Polyseamin tuotteet valmistetaan ja pakataan sen omien brändien ja asiakkaan brändien tuotteina. Yritys tarjoaa kattavat tuotantopalvelut Isossa-Britanniassa ja sen ulkopuolella toimiville yrityksille ja se tekee tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa tuotteiden ja palvelun erinomaisen laadun takaamiseksi.

 • Pyrimme parantamaan ympäristönsuojelua jatkuvasti.
 • Kannustamme kaikkia esimiehiä ja työntekijöitä parantamaan liiketoimintaan liittyvää ympäristönsuojelun tasoa.
 • Takaamme lakimääräysten ja muiden vaatimusten täyttämisen.
 • Pyrimme täyttämään kaikkein tiukimmat ympäristönormit kaikissa maissa, joissa toimimme.
 • Pyrimme vähentämään materiaalien ja energian kulutusta, toimituskertojen määrää ja kuljetustarvetta.
 • Polyseam käyttää aina mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöisiä ja kierrätettäviä materiaaleja ja osia.
 • Pyrimme välttämään saastuttamisen liiketoiminnan kaikilla alueilla ja tähtäämme "saasteettomiin" prosesseihin.
 • Mittaamme omaa ympäristövaikutustamme ja asetamme tavoitteita jatkuvan parantamisen takaamiseksi.
 • Odotamme myös, että liiketoimintaamme osallistuvat kolmannet osapuolet, kuten toimittajat, alihankkijat, urakoitsijat, täyttävät samat ympäristönormit.
 • Autamme asiakkaitamme käyttämään Polyseamin tuotteita ja palveluita ympäristöä kunnioittavalla tavalla.
 • Teemme säännöllistä yhteistyötä paikallisen yhteisön kanssa.
 • Huomioimme ympäristönsuojelun investointipäätöksissä.
 • Avustamme taloudellisesti mahdollisten ratkaisujen kehittämisessä teollisuuden ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.